Diakonia Ewangelizacji w Bydgoszczy

Diakonię stanowi ok. 30 osób świeckich oraz kapłan. Jesteśmy w Ruchu Światło-Życie (Oazie Młodzieżowej lub Domowym Kościele). Mamy na celu „kerygmat Ewangelii” czyli głoszenie dobrej wiadomości o tym, że Bóg nas kocha, że zbawił nas w Jezusie Chrystusie, że posyła nam Swego Ducha i prowadzi do wspólnoty…!

Co konkretnie robimy?

  • Organizujemy Oazy w mieście – wieczory uwielbienia w różnych rejonach diecezji, połączone z namiotem spotkania, szkołą modlitwy, możliwością skorzystania z modlitwy wstawienniczej i sakramentu pokuty i pojednania. Oazy w mieście charakteryzuje  zapewniona opieka dla dzieci 🙂
  • Prowadzimy Seminaria Odnowy Wiary
  • Głosimy świadectwa o czystości przedmałżeńskiej i małżeństwie
  • Ewangelizujemy kandydatów do bierzmowania
  • Ewangelizujemy rodziców dzieci przygotowujących się do 1 Komunii
  • Ewangelizujemy na rekolekcjach wielkopostnych, parafialnych i szkolnych
  • Zorganizowaliśmy wyjazdowe rekolekcje Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji

Współpraca

JAK MASZ PRAGNIENIE ZORGANIZOWANIA EWANGELIZACJI W SWOIM ŚRODOWISKU LOKALNYM . JEŚLI CZUJESZ SIĘ POWOŁANY DO DIAKONIA EWANGELIZACJI W BYDGOSZCZY , DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ W JAKIEKOLWIEK Z POWYŻSZYCH DZIEŁ TO SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Kontakt z nami

Justyna i Krzysztof Kusiowie